And som svävar på laken

And som svävar på laken

En and som svävar på en lake

alegri / 2008-11-10
1600x1200

CC - BY License

  • Free for commercial and personal use
  • Atrribution required if used online
Licensinformation

liknande bilder

Gräsand på laken på solnedgången
Singelnäckrosblomma på laken
Andreflexionen bevattnar in
Anden som svävar på, bevattnar