Läkaredanande en injektion

Läkaredanande en injektion

Manipulera innehav en injektionsspruta

alegri / 2011-05-15
1300x859

CC - BY License

  • Free for commercial and personal use
  • Atrribution required if used online
Licensinformation

liknande bilder

Förbereda en injektion
Tandläkare som förbereder en injektion
Injektionsspruta och pills
Antibiotikuminjektion