Manipulera förbereda en injektion

Manipulera förbereda en injektion

Manipulera using en injektionsspruta och tamedicinen från en liten medicinflaska

alegri / 2011-05-18
1300x857

CC - BY License

  • Free for commercial and personal use
  • Atrribution required if used online
Licensinformation

liknande bilder

Förbereda en injektion
Läkaredanande en injektion
Vaccination
Antibiotikuminjektion